หน้าหลัก

Cisaplast SPA เป็นบริษัทในประเทศอิตาลีที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตประตูกระจกสำหรับตู้แช่เย็น
ปี พ.ศ 2558 บริษัท ซีซ่าพลาสท์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้ดำเนินการประกอบกรอบประตูเองภายใต้การควบคุมคุณภาพของ Cisaplast S.P.A

ภายในปี 2563 Cisaplast S.P.A ตัดสินใจเข้าร่วมทุนกับซีซ่าพลาสท์(ประเทศไทย) จำกัด

   บริษัท ซีซ่าพลาสท์(ประเทศไทย) จำกัด ตั่งอยู่ที่ 42/8 หมู่ที่ 5 แขวง ลำลูกกา เขต ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย